Chúng tôi cam kết:
091 666 1099
(CSKH - Giờ hành chánh)
Hot line: 0938 25 3899
(Hỗ trợ 24/7)

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH quy định kê khai sử dụng lao động

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH quy định kê khai sử dụng lao động

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH quy định kê khai sử dụng lao động

Theo Thông tư này, người lao động có nhu cầu được trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động phải thực hiện yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo kết quả tuyển lao động.
Bên cạnh đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm công khai thông tin về nhu cầu tuyển dụng và kết quả tuyển dụng qua hình thức niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi tuyển lao động hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thông tư quy định, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động trước ngày 25/5 và ngày 25/11 hàng năm tới Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Hỗ trợ trực tuyến

Nhấn vào đây để chat với chúng tôi
hoặc
Gọi cho chúng tôi 0938 25 3899
close