Chúng tôi cam kết:
091 666 1099
(CSKH - Giờ hành chánh)
Hot line: 0938 25 3899
(Hỗ trợ 24/7)

Mẫu CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH- Xin hủy ngân hàng đăng ký nộp thuế điện tử

CÔNG TY TNHH 

------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------o0o----------

Số: 01/2021/NW

Tp.HCM, ngày  25 tháng 02 năm 2021

 

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v :Xin hủy ngân hàng đăng ký nộp thuế điện tử.)

 

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂN BÌNH

 

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH 

- Mã số thuế:

- Địa chỉ trụ sở chính: , Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Người đại diện theo pháp luật: 

- Điện thoại: 0938253899

 

Nội dung giải trình:   CÔNG TY  thành lập ngày , đã đăng ký nộp thuế điện tử bằng  Số sê-ri chứng thư số  54 01 01 04 09 77 39 ca 0f 0c 70  , Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, nhưng đến ngày  13/10/2020 Công ty có đổi tên công ty dẫn đến thay đổi  Số sê-ri chứng thư số  , Nay công ty chúng tôi mở tài khoản tại  Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, không mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nên không đến ngân hàng đăng ký nộp thuế điện tử.

 Vì vậy kính mong chi cục thuế Quận Tân Bình hủy đăng ký nộp thuế điện tử tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để công ty chúng tôi đăng ký nộp thuế điện tử tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Xin trân trọng kính chào!

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

                                                                                     


Hỗ trợ trực tuyến

Nhấn vào đây để chat với chúng tôi
hoặc
Gọi cho chúng tôi 0938 25 3899
close