Chúng tôi cam kết:
091 666 1099
(CSKH - Giờ hành chánh)
Hot line: 0938 25 3899
(Hỗ trợ 24/7)

LUẬT, NGHỊ ĐỊNH THÔNG TƯ MỚI

Luật xây dựng

Luật số 16/2003/QH11 của Quốc hội : Luật Xây dựng   QUỐC HỘI ______ Luật số: 16/2003/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________ LUẬT XÂY DỰNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 t...

Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu ...

Thông tư số 106/2013

THÔNG TƯ SỐ 106/2013/      TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 176/2012/TT-BTC NGÀY 23/10/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 106/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2013...

Tính pháp lý trong phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp

Trong số các hình thức huy động vốn dành cho doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu và trái phiếu là cách có nhiều vấn đề pháp lý cần lưu ý nhất. “Doanh nghiệp được phát hành chứng khoán dưới hai hình thức là chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng. Trong đó, chào bán chứng khoán riê...

Không sử dụng tiền mặt khi góp vốn, chuyển nhượng

DOANH NGHIỆP KHÔNG SỬ DỤNG TIỀN MẶT KHI GÓP VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP     (Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt. ...

Hỗ trợ trực tuyến

Nhấn vào đây để chat với chúng tôi
hoặc
Gọi cho chúng tôi 0938 25 3899
close