Chúng tôi cam kết:
091 666 1099
(CSKH - Giờ hành chánh)
Hot line: 0938 25 3899
(Hỗ trợ 24/7)

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN NHƯ SAU :

GÓI THÀNH LẬP CÔNG TY

THỦ TỤC

GÓI CƠ BẢN 

1.200.000 VNĐ 
7 ngày 
(đã bao gồm lệ phí nhà nước + con dấu)

GÓI 1: DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY: 1.200.000đ 

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước 200.000 đồng và phí khắc dấu 400.000 đồng lệ phí lấy dấu 50.000 đồng)

1. Giấy phép kinh doanh;

2. Dấu tròn doanh nghiệp;

GÓI NÂNG CAO 

1.500.000 VNĐ 
10 ngày 
(đã bao gồm lệ phí nhà nước + con dấu)

GÓI 1: DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY: 1.500.000đ 

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước 200.000 đồng và phí khắc dấu 400.000 đồng lệ phí lấy dấu 50.000 đồng)

1. Giấy phép kinh doanh;

2. Dấu tròn doanh nghiệp;

3. Hồ sơ thuế ban đầu

GÓI A

1.800.000 VNĐ 

(đã bao gồm lệ phí nhà nước + con dấu)

 GÓI 1: DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY: 1.800.000đ 

(Đã bao gồm lệ phí nhà nước 200.000 đồng và phí khắc dấu 400.000 đồng lệ phí lấy dấu 50.000 đồng)

1. Giấy phép kinh doanh;

2. Dấu tròn doanh nghiệp;

3. Hồ sơ thuế ban đầu

4. Hồ sơ đặt in hoá đơn

GÓI  B 

TỪ A-Z

2.500.000 VNĐ 
13 ngày 
(đã bao gồm lệ phí nhà nước + con dấu)

GÓI 1: DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY: 2.500.000đ 

 (Đã bao gồm lệ phí nhà nước 200.000 đồng và phí khắc dấu 400.000 đồng lệ phí lấy dấu 50.000 đồng)

 1. Giấy phép kinh doanh;

 2. Dấu tròn doanh nghiệp;

 3. Hồ sơ thuế ban đầu

 4. Hồ sơ đặt in hoá đơn

5. Thông báo phát hành hoá đơn

6. Đăng bố cáo trên sở kế hoạch đầu tư ( phí nhà nước 300.000)

7. Mở tài khoản ngân hàng. (ngân hàng hàng hải)

8. Bảng tên công ty

CHI NHÁNH

THÀNH LẬP CHI NHÁNH- CHUYỂN ĐỔI

          Gói A

700.000 VNĐ

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Tp.HCM

- Nộp mẫu 08 lên thuế

          Gói B

1.300.000 VNĐ

5  ngày 
(đã bao gồm lệ phí nhà nước )

 

- Thực hiện chuyển đổi từ DNTN thành công Ty TNHH, Công Ty Cổ   Phần hoặc ngược lại

 

GÓI THAY ĐỔI

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

GÓI A  CÙNG QUẬN
700.000 VNĐ 
5 ngày 
(đã bao gồm lệ phí nhà

- Thay đổi tên công ty

- Thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Tăng giảm vốn điều lệ

- Thay đổi địa chỉ trụ sở cùng quận

- Thay đổi thành viên, cổ đông

- Thay đổi người đại diện pháp luật

- Nộp mẫu 08 lên thuế

xem chi tiết tại đây)

GÓI  B  KHÁC QUẬN

1.400.000 VNĐ 
7 ngày 
(đã bao gồm lệ phí nhà nước + con dấu)

 

- Thay đổi tên công ty

- Thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận , đổi dấu

- Làm hồ sơ lên thuế ( tiếp tục sử dụng hoá đơn, huỷ hoá đơn, mẫu 08)

GIẢI THỂ

GIẢI THỂ CÔNG TY – CHI NHÁNH

GÓI A
1.100.000 VNĐ 
5 ngày 

 

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu

- Đăng báo 3 kỳ

- Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT

- Trả con dấu tại Công an

GÓI B
3.000.000 VNĐ 
(Theo lịch quyết toán của Cơ quan Thuế)

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu

- Đăng báo 3 kỳ

- Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT

- Trả con dấu tại Công an

- Thủ tục, hồ sơ tại Cơ quan Thuế

GÓI C

(Báo giá đối với từng trường hợp cụ thể)

- Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu

- Đăng báo 3 kỳ

- Trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT

- Trả con dấu tại Công an

- Thủ tục, hồ sơ tại Cơ quan Thuế

- Hoàn chỉnh sổ sách + Quyết toán với cơ quan thuế


Hỗ trợ trực tuyến

Nhấn vào đây để chat với chúng tôi
hoặc
Gọi cho chúng tôi 0938 25 3899
close