Chúng tôi cam kết:
091 666 1099
(CSKH - Giờ hành chánh)
Hot line: 0938 25 3899
(Hỗ trợ 24/7)

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH  – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của công ty và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều  năm tài chính . 

Nội dung dịch vụ :
- Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán

- Điều chỉnh và Hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán
- Lập báo cáo tài chính
- Giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế

Loại hình doanh nghiệp

Số lượng chứng từ / năm

Phí dịch vụ (vnđ/năm)

THƯƠNG  MẠI DỊCH  VỤ TƯ VẤN

Từ 01 đến 200

5.000.000  -  14.000.000

Từ 201  hóa đơn trở lên

Báo giá sau khảo sát

SẢN XUẤT – GIA CÔNG

Từ 01 đến 200

6.000.000  -  15.000.000

Từ 201  hóa đơn trở lên

Báo giá sau khảo sát

XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT

theo đặc thù và tính chất các công trình

Báo giá sau khảo sát

Phí dịch vụ có thể được điều chỉnh sau khi khảo sát thực tế

II. DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ và chính xác công tác kế toán trong năm, có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập báo cáo tài chính.

Nội dung dịch vụ : 
- Kiểm tra và tiếp nhận số liệu kế toán.
- Lập báo cáo tài chính theo hiện trạng số liệu của doanh nghiệp .

Loại hình doanh nghiệp

Phí dịch vụ (vnđ)

Thương mại – Dịch vụ – Tư vấn

1.000.000 - 3.000.000

Sản xuất – Gia công

1.000.000 - 4.000.000

Xây dựng – Lắp đặt

1.000.000  -  7.000.000


Hỗ trợ trực tuyến

Nhấn vào đây để chat với chúng tôi
hoặc
Gọi cho chúng tôi 0938 25 3899
close